بانک ملت استان خراسان شمالی بخشی از اموال و اثاثیه مازاد خود را به اداره کل بهزیستی استان اهدا کرد.