بانک ملت موفق شد رتبه نخست بانک های تجاری استان را در پایان تیرماه سال جاری از آن خود کند.