بانک ملت با هدف توسعه و ارتقای خدمات بانکداری الکترونیک، نسبت به راه اندازی خدمت تولید رمز یک بار مصرف(OTP) به مشتریان سامانه بانکداری اینترنتی اقدام کرد.