تعدادی از واحدهای بانک ملت در تهران در زمان برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به ارائه خدمات به مشتریان خواهند پرداخت.