مشتری فعال بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان پرچمدار ایران در المپیک لندن انتخاب شد.