بانک ملت تا پایان دهه اول تیرماه سال جاری، سه هزار و 139 دستگاه خودپرداز در سراسر کشور نصب و راه اندازی کرد.