کارمند بانک ملت به دو قله مرتفع از رشته کوه های دنا صعود کرد و پرچم بانک را بر فراز این قله ها به اهتزاز درآورد.