باجه های ارزی بانک ملت در شعب کلاله و بندر ترکمن به صورت رسمی شروع به کار کردند.