شعبه بنادر و دریانوردی بانک ملت در شهرستان بندر انزلی استان گیلان تحت بازسازی قرار گرفت.