بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی دو دستگاه خودپرداز در دو بیمارستان در استان گلستان اقدام کرد.