بانک ملت، پایگاه شبانه روزی دستگاه های خودپرداز خود را در استان کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی کرد.