ساختمان جدید شعبه ممتاز مدرس بانک ملت در شهر مشهد، با حضور مسوولان این بانک در استان خراسان رضوی و جمعی از مشتریان ارزنده، به صورت رسمی گشایش یافت.