استاندار مرکزی از بانک ملت به دلیل گره گشایی از مشکلات مالی و اعطای وام به مبلغان دینی قدردانی کرد.