بانک ملت استان فارس با هدف ترویج فرهنگ پرداخت های غیرحضوری، نسبت به نصب و راه اندازی کارتخوان های اتصال کارت سوخت به کارت های بانکی در سازمان ها و موسسات استان اقدام کرد.