مسوولان برگزارکننده نخستین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، از بانک ملت به عنوان یکی از بانک های برتر در طرح واریز یارانه ها قدردانی کردند.