بانک ملت استان سمنان نسبت به شارژ گروهی کیف پول کارت سوخت کارکنان دستگاه های اجرایی در این استان اقدام کرد.