بانک ملت جایگاه خود را در میان 10 شرکت برتر ایران در آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران تثبیت کرد.