بانک ملت به صورت فعال در نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک با عنوان الکامپ خلیج فارس در استان بوشهر حضور پیدا کرد.