بانک ملت، نرخ سود اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) منتشره در روز 11 دی ماه سال 90 را 4.5 درصد افزایش داد.