دومین دوره قرعه کشی زمستانی باشگاه مشتریان بانک ملت ویژه بهمن ماه، با حضور اعضای هیات نظارت بر قرعه کشی برپا شد و برندگان خوش شانس دو دستگاه مزدا3 جدید این قرعه کشی مشخص شدند.