وزیر اقتصاد با حضور در فرودگاه امام خمینی(ره)، از قسمت خدمات ویژه ارزی بانک ملت در این فرودگاه، بازدید کرد.