بانک ملت با هدف ترویج فرهنگ قرض الحسنه، طرح تبلیغات مستقیم را در شعب منتخب خود به مرحله اجرا در آورد .