ساختمان جدید شعبه میدان کوثر بانک ملت در کرمان با حضور عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل این بانک به صورت رسمی به بهره برداری رسید.