بانک ملت به صورت فعال در ششمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو حضور پیدا کرد.