بانک ملت، امکان فروش شارژ اعتباری شرکت همراه اول را از طریق سایت اینترنتی خود فراهم کرد.