بانک ملت، بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد در استان خراسان شمالی را به یک دستگاه خودپرداز مجهز کرد.