بانک ملت استان ایلام نسبت به شارژ گروهی کیف پول الکترونیک کارت هوشمند سوخت در این استان اقدام کرد.