خودپردازهای جدید بانک ملت در استان های البرز و ایلام به بهره برداری رسید.