بانک ملت موفق شد در سه شاخص مهم، جایگاه نخست را در میان بانک های استان اردبیل از آن خود کند.