درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر راه اندازی شد.