پهنای باند انتقال دیتا در شعب بانک ملت استان البرز ارتقا پیدا کرد.