بیمارستان امام علی(ع) سرابله ایلام به یک دستگاه خودپرداز بانک ملت مجهز شد.