بانک ملت استان لرستان نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی در سازمان تبلیغات اسلامی اقدام کرد.