با برگزاری قرعه کشی، برندگان سه دستگاه مزدا 3 جدید جشنواره تابستانی باشگاه مشتریان ملت مشخص شدند.