تیم فوتسال بانک ملت موفق شد مقام قهرمانی مسابقات قهرمانی سیستم بانکی استان مازندران را به خود اختصاص دهد.