استاندار آذربایجان شرقی از عملکرد موفقیت آمیز بانک ملت در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها قدردانی کرد.