تعداد خودپردازهای بانک ملت در استان آذربایجان شرقی به 101 دستگاه افزایش پیدا کرد.