بانک ملت با برپایی غرفه ای در محل برگزاری جشن رمضان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، خدمات بانکی مختلفی را به حاضران در این جشن ارائه می دهد.