بانک ملت استان خراسان رضوی با هدف ترویج و احیای فرهنگ غنی و انسان ساز کتاب آسمانی، به عتبات عالیات و کربلای معلی سفیر اعزام می کند.