سامانه مدیریت حساب های بانکی بانک ملت در یک شرکت و یک دانشگاه در استان های بوشهر و گیلان نصب و راه اندازی شد.