واحد ارزی شعبه مرکزی سنقر در استان کرمانشاه به صورت رسمی کار ارائه خدمات به مشتریان را شروع کرد.