انک ملت با هدف تسهیل و گسترش خدمات الکترونیک، برای نخستین بار با همکاری شرکت ارتباطات سیار، سامانه جدید شارژ سیم کارت های اعتباری همراه اول را راه اندازی کرد.