بانک ملت موفق شد رتبه نخست را در درصد رشد چهار سپرده، میان بانک های استان آذربایجان غربی به خود اختصاص دهد.