سه دستگاه خودپرداز جدید بانک ملت در استان مرکزی به صورت رسمی به بهره برداری رسید.