سامانه تسهیلاتی مدت بانک ملت با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اعتباری، به صورت رسمی آغاز به کار کرد.