نخستین پایگاه شبانه روزی دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.