ساعت فعالیت واحدهای بانک ملت در روزهای ماه مبارک رمضان اعلام شد.