بانک ملت استان سمنان نسبت به بهره برداری از دو دستگاه خودپرداز جدید در شعب این استان اقدام کرد.