تیم بانک ملت به مسابقات جهانی تکواندو در کشور کره جنوبی راه پیدا کرد.