بانک ملت از احتمال بروز اختلال و قطعی برخی سامانه های بانکداری اینترنتی این بانک در روز سه شنبه چهارم مرداد به دلیل بهینه سازی ساختار فیبر نوری خبر داد.